bel mij terug offerte aanvragen

Full service inclusief bezorgen

Sculpturen uitlichten (www.ronaldawesterhuis.com)

Full HD opname

Techniek bij evenementen

#AVXL audiovisuele techniek bij sportwedstrijden

Band versterking

Kickboksgala

NEN keuringen

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangegeven in hoofdstuk 7 dat alle arbeidsmiddelen gekeurd dienen te worden. Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist dat alle arbeidsmiddelen periodiek gekeurd worden en dat deze keuringen uitgevoerd worden door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. AVXL beschikt over gecertificeerde keurmeesters die deze keuringen mogen uitvoeren.

Door de Arborwet wordt u als werkgever behoorlijk wat opgelegd. Veel werkgevers zitten hier niet op te wachten en stellen dingen uit. Onze tip is; ga eens met ons in gesprek en bespreek wat wel en niet uw risico is. Uit ervaring weten we dat wanneer u zaken niet goed geregeld heeft en er gebeurd iets vervelends u behoorlijke boetes tegemoet kunt zien…..

 

Voorkomen is beter dan genezen (failliet gaan).

 

NEN keuringen

Alle keuringen dienen te gebeuren volgens de omschrijving van het Nederlands normalisatie Instituut (NEN). Zij publiceren deze wettelijk erkende normen in zogenaamde NEN-normen. AVXL is op de hoogte van de laatste NEN-normen en voert keuringen ook volgens deze laatste normen uit.

 

Werkwijze bij keuringen

 1. In een eerste gesprek bekijken we welke arbeidsmiddelen gekeurd moeten worden, ook bepalen we samen met u wat de keuringsfrequentie moet worden voor de diverse arbeidsmiddelen. 
 2. U stuurt ons een lijst met aantallen en gespecificeerde arbeidsmiddelen (merk en type) en de bij behorende gebruiksaanwijzingen, indien deze nog aanwezig zijn.
 3. Wij bereiden de keuring voor, gebruiksaanwijzingen die missen vragen wij bij de leveranciers op.
 4. Op de gewenste datum voeren wij bij u op locatie de keuringen uit, de arbeidsmiddelen dienen schoon voor ons klaar te staan in een voldoende grote ruimte.
 5. Afgekeurde arbeidsmiddelen kunnen wij, indien gewenst, voor u repareren.
 6. Na de keuringen maken wij keuringsrapporten op per arbeidsmiddel en delen deze met u, dit kan digitaal of op papier, net wat uw wensen zijn.

 

NEN-3140: elektrische arbeidsmiddelen

Dit kan elektrisch gereedschap zijn, maar natuurlijk ook lampen, elektrische takels, versterkers enzovoorts. AVXL beschikt over de juiste apparatuur om deze keuringen uit te voeren. Resultaten van de metingen worden ook opgenomen in de keuringsrapporten.

 

Hijs- en hefmiddelen

Er bestaan vele fabels over deze keuring/inspectie. Wij zijn goed op de hoogte van wat de Nederlandse wet hierin voorschrijft! Een belangrijk onderdeel bij deze keuringen is ook hoe u een en ander beschreven heeft in uw RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie), ook hier kunnen wij u bij ondersteunen.

Onder hijs- en hefmiddelen vallen vele NEN-normen, de belangrijkste zijn:

 • NEN-EN 14429 lieren en takels met motoraandrijving
 • NEN-EN 13155 afneembare hijsgereedschappen
 • NEN-EN 818 eisen aan kettingen voor hijsdoeleinden
 • NEN-EN 1492 eisen aan hijsbanden
 • NEN-EN 964 kettingwerk – D sluitingen
 • NEN-EN kettingwerk harpsluitingen
 • NEN-EN 12385 eisen aan staalkabels
 • Etc.

 

Ladders, trappen en rolsteigers

Deze arbeidsmiddelen dienen ook periodiek een keuring/inspectie te ondergaan. Ook hier speelt uw RIE een belangrijke rol. Onze keurmeesters hebben ervaring en weten wat wel en niet verplicht is voor u als werkgever.

Onder ladders, trappen en rolsteigers vallen vele NEN-normen, de belangrijkste zijn:

 • NEN 2484 draagbaar klimmaterieel – ladders en trappen
 • NEN-EN 131 ladders
 • NEN-EN 1004 rolsteigers
 • NEN-EN 14183 opstapjes
 • Etc.

 

Valbeveiligingsmiddelen

Veiligheid staat natuurlijk voorop bij werken op hoogtes. Ook de valbeveiligingsmiddelen die hierbij gebruikt worden zijn arbeidsmiddelen en dienen periodiek gekeurd te worden door deskundige keurmeesters. Uw RIE geeft ook nu weer aan wat hierin de leidraad moet zijn.

Onder valbeveiligingsmiddelen vallen de volgende NEN-normen:

 • NEN-EN 341 afdalingsmateriaal
 • NEN-EN 353 meelopende valbeveiliging
 • NEN-EN 354 veiligheidslijnen
 • NEN-EN 355 schokdempers
 • NEN-EN 358 systemen voor werkpositionering
 • NEN-EN 360 valbeveiliging met automatische lijnspanners
 • NEN-EN 361 harnasgordels
 • NEN-EN 362 koppelingen
 • NEN-EN 795 verankeringsvoorzieningen
 • NEN-EN 813 zitgordels
 • Etc.